sam razgovarao sa bivšim skautima, i pitao sam ih zašto napuštaju skautizam. Većina odgovora slagala se u tome, što im skautizam ne pruža ono što oni traže, tj. Postao im je u neku ruku dosadan. U skautizmu nisu ništa drugo nalazili, nego samo skautizam, a današnji skautizam ima premalo onoga, što bi im mogao pružiti. Zato smatram, da treba naš program dopuniti svim onim, sa ćime dolazimo sada u životu u vezu, kako bi se mogli izgraditi i formirati, te na taj naćin mnogo pripravnije ući u život.

Siguran sam da me svi ne razumijete, i da mi ne odobravate. Ako češ biti jednog dana raspoložen za čitanje i razmišljanje, pokušaj te moje misli malo promozgati. Sada kada sam na kraju taj referat pročitao, mislim da nisam sve onako prikazao kako sam sebi zamišljao. Ali možda ćeš ipak nešto shvatiti. Najpripravnije da ću ti odgovor na sva pitanja u vezi s tim referatom, samo ne znam da li ću te moći uvjeriti u moja mišljenja.

Zagreb, 13.XI.1940,

Zadravec Rudolf,

                                                                   blagajnik I. čete