OSVRT NA REFERAT BR. R. ZADRAVCA:

Skautizam ima zadaću da nas odgaja i pripravlja za život

Brat Zadravec veoma nas je iznenadio i obradovao, iznijevši na upravi čete svoj, gore navedeni, referat. Tema toga referata jest zaista sretno izabrana i zgodno obrađena. Posve točno kaže br. Zadravec, da treba da se spremamo za budućnost, treba da odgajamo i budemo odgajani. No skautizam nije zadaća, da nam sve daje. I razonodu, i rad, i nauku, i praktično spremanje za život. Sve ono, što mi nalazimo u svom današnjem, mladenačkom, životu, skautizam bi trebao da nadopunjuje. Ono, što ne možeš dobiti ni u školi, ni u domu, trebao bi da dâ skautizam. No moramo priznati, da ni škola, ni dom ne daju nama ono što bi nam morali, pa zadatak skautizma postaje silno velik, i veoma teško izvediv. No naš skautizam ga ne izvađa, to je istina, ni malo. Hoću samo kazati, da, ako bi se skautizam i prihvatio u koštac sa zadaćom da popuni prazninu doma – škole, ne bi mogao u tome uspjeti.

Posve ispravna je tvrdnja, da mi ne radimo po planu. Baden Powell lijepo je rekao: “ To i to treba da radite i tako i tako treba da radite…”, no mi kao da smo zaboravili da postoji neki čovjek, sada sijed i poguren, kome treba da zahvalimo za mnoge lijepe časove, što nam ih skautizam daje. No s druge strane (makar to i ne zvučilo bogzna kako pohvalno za pokret) da kažem, da je još uvijek bolje da radimo, pa makar to i ne bilo po točnom i