PROSINAC 1940

---------------

ČETVRTAK                                                5

        Jučer je održana 12. uprava čete. I po prvi puta nisam bio zadovoljan. Ko da nismo oni veseli, ali i ozbiljni prvočetaši, već neka raja... Kao - uprava stega više puta!...

----------------

PETAK                                                        6

        Prva četa dala je Savezu 100'- Din za pomoć u plaćanju stanarine. Grozno sam ponosan na to. Jučer je pao snijeg.

----------------

SUBOTA                                                7

        Bilo nas je 8 na predavanju "skautskog universiteta". Mlako je vrijeme. Pljušti kiša.

----------------

NEDJELJA                                                8

        Održana je zabava 6. čete. Br. Marton, Zadravec i ja konstatirali smo iz visoka "Kao je to bilo kod nas"!

---------------

PONEDJELJAK                                        9

        Blaženi ponedjeljak! Stalno dolazi poslije nedjelje. Skoro će uprava čete - hoćemo li biti svi?

---------------

UTORAK                                                10

        Prepisujem referat. Glava mi je puna misli o četnome listu. Razgovarat ćemo sutra o tome. Magla je stašna. Ko u Londonu. Good night!

---------------

SRIJEDA                                                11

        Pao je snijeg. Po prvi puta. Fin bi bio skautski časopis sa fotografijom na nasl. stranici: vučići se grudaju!