dobar čopor.

Da, sve je to lijepo. Ali kako? To nisam znao.

Maštao sam o čoporu od 30 dječaka, koji će svi biti lijepo uniformirani, i u šestine postrojeni.

Ali došao je prvi sastanak koji sam toliko očekivao.-

Pet dječaka juri se dvorištem čekajući me. Dakle to je bio cijeli odziv na naš lijepi plakat. Ali, nije me obeshrabrio taj mali broj. Povečaće se, rekao sam, i započeo rad.

Od prvog sastanka redali su se jadan za drugim, sastanci, izleti i šetnje.

Nakon 2-3 mejseca, dobio sam u čoporu jednu stalnu jezgru, koja je manje više točno dolazila na sastanke. To je bilo ono najglavnije. Jer ako postoji nešto nestalno, onda je to dolazak vučića na sastanak. - Na jedan sastanak dođe ih 20, a da ih odmah zatim na drugi dođe 15, ali to nisu više oni sa prošlog sastanka. Ne, to su već sasvim drugi, i koje ja ne poznajem. - Neznam zasto nisu više došli oni, koji su bili prije? - Možda sam ja kao vodja čopora kriv za to. Možda nisam uspio, da ih zainteresiram za naš rad. Ali moguće je, da su baš, kada je bilo vrijeme sastanka, imali nešto što ih je zaokupilo toliko, da nisu došli na sastanak, a do drugi