NAŠA ČETA RADI!

Izvještaj rada čete od 15. IX. - 20. XII. 1940 za sastanak vođa i vodnikâ 22. XII. 1940.

Prva četa započela je svoj rad ove školske godina veoma normalno. Po povratku skauta sa logorovanja i početkom škole počeo je i rad čete. 7. rujna održana je uprava čete, iza čega slijedi sastanak vođa i vodnika 15. rujna. Dan-dva iza toga primio je četu ponovno brat Danko Oblak (do onda bio je vođa brat Marton, koji se je međutim volio posve posvetiti radu s vučićima).

20. rujna održaje se prva sjednica uprave čete, nakon promjene vođe. Sakupili smo se mi toga dana, da se porazgovorimo, kako bismo udesili našu četu. I postavili smo jedno geslo: "Radit ćemo. Naš posao neće bit velik. Radit ćemo malo, ali valjano! Svijesni smo toga, da mi ne možemo učiniti velika djela, svijesni smo, da svaki pojedini skaut i vodnik ima svoju školu, privatne obaveze, dom i samoga sebe. Zato je bolje, da preduzmemo malo toga, pa da to malo i izvršimo. Mnogo je ljepše primiti mali zadatak, pa ga potpuno i lijepo izraditi, nego preduzeti velebna djela, kojih zadatak svi gledaju s udivljenjem, pa ih na koncu na pola, ili uopće ne izvršiti. Naše geslo, koje su vodnici prvočetaški već toliko puta čuli, da im je