Mi čekamo!

Prošlo je više od godinu dana otkada su se skauti u Banovini Hrvatskoj reorganizirali u savez skauta Banovine Hrvatske i poslali svoja pravila na odobrenje. Dakle više od godinu dana mi čekamo na to, a toga još ni danas nema. - Evo jedne zgode iz toga perioda čekanja:

Dobro se sječam, bilo je to jedne subote kada smo čekali predavanje kluba brđana, a nije ga bilo. Sjedio sam kraj peći i čitao neku knjigu. Tada mi priđe br. Đoni i to, kako sam već prije opazio, vrlo veseo. Ali kako veseo! Kao da se čitav blaženo smiješka i pri svakoj riječi koju kaže, razvučena su mu usta u smijeh. "Za par dana bu stiglo od Banovine odobrenje" veli mi on. "Kaj veliš? Zbilja! Pa to bu gala!", odvratim ja na tu, zbilja radosnu, vijest i kao pravi prvočetaš odmah si zamislim sliku prve čete: trideset i pet dječaka, svi uniformirani, na četnom sastanku. Tu su i vučići, svu u uniformama. Sastanak se održava u četnom stanu u školi. Velika svijetla soba, a na vratima natpis: "Prva četa skauta........!" Ali u taj čas netko zazvoni i moje vizije nestane. Vraćam se u stvarnost. Ja sjedim kraj peći sa otvorenom knjigom na krilu. Dakle to je bio samo san. Nažalost tako je! Oh, da li će se ikada ostvariti moj san? Zar nije dosta