Gdje je Cilj

Bogatstvo? Slava? Što treba postići u životu? Meni se čini da bi trebali da to djelimo na tri polja na kojima treba imati uspjeha. Idejno polje obuhvaća Tvoj odnos prema religiji, prema našoj zemlji i prema drugim ljudima. Pobjedićemo u životu ako će naša vjera biti uvijek živa, ako će ljubav spram Domovine nakloniti na trajan i naporan rad za nju. Zato moramo zvanje koje sebi odaberemo posmatrati ne samo sa stanovišta svojih ličnih koristi, nego i s gledišta koristi koje dati solidan i savjestan rad Otadžbini i Čovječanstvu. Svladaćemo životne poteškoće ako ćemo u postupku s drugim ljudima uvijek ostvarivati ideale bratstva. U naprednom pogledu će naš uspjeh o tome, da li ćemo znati da u sebi probudimo i sačuvamo glad za znanjem i glad za ljepotom kroz cio život. Ako ćemo uvijek nastojati da naš duh obogatimo sve novijim stvarima, da se naši nazori na svijet prošire, da u sebi ostvarimo ljubav za