stavljaju skautizam, jer nisu u njemu našli ono, što je njihova djetinja duša željela.

Rad treba da se prilagodi i mlađima i starijima, no ako je to bilo zbog čega nemoguće, neka se dade prednost djeci. Poznato je, da u Britanskom savezu imade mnogo "grupa skauta, vučića i brđana". To su jedinice, u kojima imade svih tih grana skautizma, a rade, usprkos velikim razlikama u godinama, veoma dobro.

U našoj četi rad se osniva na pažnji s djecom. Stariji skauti naše čete su zaposleni pomagajući vodstvu, da dobro vodi mlađe. Moram na žalost priznati da ja kao vođa, a prema tome i ostali, nisam dovoljno polagao važnost na to, kako se upravlja rad s djecom. Sad sam o tome prilično mnogo razmišljao i došao do slijedećeg zaključka:

- Istina je, da mi naše skaute moramo odgajati u duhu skautskih zakona i zavjeta, moramo ih učiti skautskim redovima i tome, kako da postanu dobri građani. Tome mi do sada i nismo obračali dovoljnu pažnju, no ipak smo manje-više radili u tome duhu. No sada bih ja želio, da sve te redove, zakone i zavjet postavimo na drugo mjesto našeg općenja s djecom. Na prvo mjesto treba da im damo avanturâ, izletâ i igara. Trebamo im dati prilike da izžive svoje dječaštvo.  Orga-