Jedan "Izlet" sa klincima.

U prvom redu izvan mog glavnog sastanka o vučićima odnosno o "izletu" sa njima osvrčem se na referat br. blagajnika, koji pita u zadnjim rečenicama hoćemo li moći odgovoriti na pitanja postavljena u tom referatu.

Na meni je red da pišem svoj referat, pa bi ja trebao nešto da ogovorim na postavljena pitanja i tvrdnje u referatu br. balgajnika.. No kako nisam upućen u stvari iznešene u istom referatu jer je to za mene bilo jedna novost, to ja ne mogu i neznam da nađem na njega odgovor koji bi zadovoljio, pa to ostavljam onima koji će to znati.-

To je izvan mog današnjeg referata o izletu sa vučićima.-

U nedjelju 30. pr. mjeseca, u jutro ustanem, obučem uniformu, te na istu i gradjansko odjelo i odem pred župu da vidim dali je tkogod došao, pošto je bilo dosta oblačno. - Dođem tamo i vidim nekih pet klinaca pozdravimo se i ja se vratim kući po hranu i dođem natrag.

Ne malo sam se začudio kad sam ih opazio koliko ih ima. Ostavio sam ih pet a sada ih je bilo 14. (slovima četrnajst.). No ipak bilo mi je na neku ruku drago, da ih toliko ima i mi krenemo. Da bio je s nama jos i br. Boba.

U Radićevoj ulici par klinaca nahrupi