10. Travnja 1941 proglašena je Nezavisna Država Hrvatska.

Više puta vidim moje "klince" u gradu. Dovikuju mi: "Zdravo, Danko!", a meni je veoma drago što ih vidim. U onim razbašurenim dječjim glavicama vidim svoje skaute, vesele i žive. I uspomene se bude. Koliko puta prozuja mi u ušima žamor glasova Prvočetaša! Koliko puta  pomišljam, sjedeći navečer u svojoj sobi, o našim sjednicama uprave čete.

Pusta mi je duša. Fali mi onaj rad, koji je ispunjavao moju dušu, koji je moje misli ispunjavao radošću - za kojim sada tek da ne proplačem.

Jednog ljetnog popodneva 1941. godine                                Danko

(English translation:

5. April 1941 Germany declares war on Yugoslavia

10. April 1941 the Independent State of Croatia is established

Several times I encounter my "kids" in town. They call to me: "Hello, Danko!", and I'm very glad to see them. In those unkempt young heads I see my scouts, happy and lively. And this stirs memories. How many times do my ears fill with the buzz of voices of the 1st troop! How many times do I think, sitting in the evening in my room, about our troop's organizational meetings.

My soul is empty. I miss the work, that filled my soul, that filled my thoughts with happiness - enough now, so that I don't start crying.

One summer afternoon of 1941.                        Danko )