Referati

"I sada otvaram ovu knjigu sa željom bude bila na počasnom mjestu dokumenata naše aktivnosti. Na nama, Prvočetašima, je hoće li se ta želja ispuniti.

Danko Oblak 30.X. 1940